Полицейски каски за по 1000 лева броя – заради такава обществена поръчка Антикорупционният фонд прати сигнал в Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция.

Юридическият екип на Антикорупционния фонд е извършил анализ на сключени договори между МВР и частна фирма, която да осигури предпазните средства за полицаите.

Според вносителите на сигнала са проведени две идентични обществени поръчки.

Предложението за единична цена за противоударна каска по договор от 2016 г. е 934 лв., а по договор от 2017 г. е 899 лв., казват от фонда.

Според направен от тях анализ на цените на подобни продукти, такива каски не надвишават 150 – 200 долара. От вътрешното министерство проверяват случая.

„Ще направим проверка и който по веригата е нарушил нещо, и ако тези неща са верни, ще си понесе наказанието. Ние се опитваме да минимизираме всякакви загуби и в обществените поръчки сме говорили с наши контрагенти и партньори и да се случват такива неща, но това е в миналото. Предполагам, че това е направено преди година – две или не знам кога са ставали тези неща и тези проблеми с каските, ще го изчистим и всичко за напред ще бъде правилно”, заяви министърът на вътрешните работи Валентин Радев.