Ползване без правно основание на плаж „Черноморец-централен“, укриване на обороти и съхранение на алкохолни напитки без български акцизни бандероли.

Това е установила съвместна проверка на Министерството на туризма, Главна дирекция “Национална полиция” и Националната агенция за приходите.

Установено е, че плажната ивица се ползва без правно основание и е издала два акта за разполагане на плажни принадлежности срещу заплащане без разрешение.

Установено е още, че две заведения извършват незаконна търговска дейност. В обектите е установено съхранение на акцизни стоки - алкохолни напитки, без български акцизни бандероли.

От Министерството на туризма уточняват, че проверките на плажните ивици ще бъдат редовни и извънредни при постъпили сигнали.

Регулярно проверките ще обхващат всички морски плажове, а тези, на които са установявани чести нарушения, ще бъдат под специален мониторинг от страна на министерството.

Специално внимание ще бъде обърнато и на цените на плажните принадлежности, които също подлежат на контрол.