Гражданите могат да проверят номера на избирателната си секция и мястото на гласуване в предстоящите избори за членове на Европейския парламент по интернет, със смс или по телефона, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Информация чрез интернет може да получите на адрес: https://www.grao.bg/elections/ . Той предоставя и възможност да се подават „Искане за гласуване по настоящ адрес“ по електронен път и да се регистрират издадените „Удостоверения за гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

Другият вариант за получаване на информация е чрез смс, който трябва да бъде изпратен на 18429. Номерът е единен и за трите мобилни оператора. Цената на един смс e о,25 лв. без ДДС. В текста гражданите трябва да изпишат единствено десетте цифри на своето ЕГН. Системата връща отговор с номера и адреса на избирателната секция.

За секцията си може да се осведомите и по телефона, като наберете 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Номерът е безплатен за цялата страна.