40% от българите вярват, че съществува тайно общество, което управлява света. 29% от българите вярват в съществуването на извънземни, 19% са убедени, че хората са установявали контакт с тях, а 14%– че извънземни живеят сред хората.

Това показва проучване на нагласите на българите по отношение на вярвания, конспирации и суеверия, извършено от „Тренд“ по поръчка на вестник „24 часа“.

Снимка: iStock

Данните регистрират високи нива на вяра по отношение на въпроси, свързани с свръхестествени способности на хора.

75% от българите вярват в пророческите способности на Ванга. Няма особена динамика сред различните демографски групи – прави впечатление, че и хората в най-младата възрастова група (18 – 29 г.) в голям дял (63%) вярват в способностите на Ванга.

63% от българите вярват и в съществуването на хора със свръхестествени способности, а малко над две трети – в съществуването на хора, които имат способности да предвиждат бъдещето. Малко над половината от българите смятат, че има хора, които могат да лекуват със свръхестествени способности.

45% от българите вярват в магии.

Снимка: iStock

Проучването дава яснота и относно вярата на българите в различни световни конспирации.

40% от хората у нас вярват в съществуването на тайно общество, което управлява света. Това виждане се споделя почти половината от хората с висше образование.

66% от хората у нас вярват и че изкуствено се създават болести – с цел продажба на нови лекарства.

33% е делът на хората, които вярват в прераждането на човек, като при жените процентът е по-висок (40%) в сравнение с този на мъжете (25%).

36% посочват, че вярват в съществуването на рая и ада. Данните показват, че живеещите в малките населени места и селата са по-склонни да вярват в това, за сметка на живеещите в столицата. Тук едно от възможните обяснения е по-високата степен на религиозност в малките населени места.

35% от българите декларират, че са посещавали гадател/ясновидец/ходжа. И тук впечатление прави, че в селата и малките населени места тази практика е по-разпространена за разлика от столицата.

Малко над една трета от българите вярват, че петък 13-ти носи нещастие. Подобно е и съотношението по отношение на суеверието, че черната котка носи нещастие, докато 60% не вярват. Малко над една трета от българите вярват и че счупеното огледало носи нещастие, като хората с по-ниско образование са по-склонни да вярват за сметка на тези с по-висока образователна степен.

73% от българите посочват, че чукат на дърво срещу нещастие, докато 24% не го правят. 12% посочват, че хвърлят сол за късмет, а 35% от българите посочват, че носят червен конец против уроки.