Три противопожарни екипа останаха през цялата нощ, за да дежурят при торовия завод „Неохим“ в Димитровград.

Пожарникари от две области бяха мобилизирани в гасенето на пламъците, което продължи часове наред вчера.

Огънят избухна в административна сграда. Това наложи спешни действия и евакуация на служители.

Видимо е изгоряла цялата покривна конструкция – 1300 квадратни метра. Предстои пълен оглед на сградата и определяне размера на щетите.