Стотици се включиха в блокадата на главния път Пловдив-Кърджали на изхода на село Червен. Жителите на няколко асеновградски села протестират срещу намерението в района да бъдат открити две кариери за добив на инертни материали.

Снимка: Емил Кацаров

Жителите на селата Долнослав, Червен и Горнослав излизат за втори път на граждански протест. През ноември те блокираха главния път Пловдив-Кърджали.

Основните им притеснения са свързани с екологичното равновесие в района, както и с факта, че в близост до плануваната кариера има археологически обекти със световно значение – един, от които е могила на 7 хиляди години.

Снимка: Емил Кацаров

Конкретният повод за днешния протест е липсата на задължителен хидроложки анализ, който според протестиращите не е бил изработен и представен, каквото е било изискването на РИОСВ.

Снимка: Емил Кацаров