Протест срещу промените в Закона за водите събра пред Министерския съвет представители на малки фирми за добив на инертни материали. Те поискаха оставката на министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

Промените предвиждат инертни материали от реките да се вадят само при нарушена проводимост на коритото и след провеждане на конкурс за обществена поръчка.

Според сдружението на фирмите за добив по този начин ще бъдат облагодетелствани няколко компании, а речните корита реално няма да бъдат чистени с месеци. 

„Не се лишават от възможност тези фирми, но те трябва да се състезават по смисъла на обществените поръчки и да изпълнят задачата, която ще се възложи от областния управител. Целта е да не се стигне до изземване на материали от дигите с цел продажба”, обясни Ивелина Василева.