Протести на родители са обявени в над 35 града у нас. Недоволството е насочено срещу държавните политики в областта на децата и семействата.

Шествието в София тръгна от НДК и стигна до сградата на Министерския съвет.
Списъкът с исканията е дълъг, част от тях гласят - категорично отхвърляне на проекта на нова стратегия за детето; отмяна на новия закон за социалните услуги; ако има насилие над дете в семейството да се ограничи контакта на насилника с детето, самото дете да не се извежда от семейството; закриване на Агенцията за закрила на детето, забрана за делегиране на държавни правомощия на НПО-та.

Снимка: bTV

Йорданка е майка на две деца. Преди време се разделила с бащата.
Не получила подкрепа от роднините, с които била в конфликт, и останала сама.

Йорданка съобщава на социалните, че е взела трудното решение да изостави децата си.

"Внимателно изслушвайки я, разбрахме, че тя е в безизходица и не го прави поради това, че е безотговорна, затова веднага и предложихме нашата подкрепа", заяви Светлин Георгиев, нач. на отдел "Закрила на детето" – Монтана.

Снимка: bTV

Социалните и специалисти от местния център за обществена подкрепа започват работа по случая.

Потушават конфликтите в семейната среда. Бабите и дядовците временно поемат грижата за децата. На Йорданка помагат да намери работа.

„Смисълът на социалните услуги е децата да бъдат в биологичната си семейна среда и тя да бъде подкрепяна и развивана там, където има нужда", каза Тони Тодоров, дир. на комплекс за социални услуги в Монтана.

Снимка: bTV

Йорданка не споделя страховете на протестиращите.

"Социалните  не искат да им отнемат децата, напротив, искат да помагат на такива като мен", сподели тя.

"Това е несериозно, не може да имаш такива притеснения на такова супер елемнтарно ниво. Някой да си помисли, че организирано ще се изнасят деца за донори на органи, за задоволяване на педофицлски наклонности на чужди граждани", каза още Тони Тодоров.

Йорданка казва, че сега е щастлива. Отглежда децата си. В добри отношения е с баща им. А самата тя освен, че работи вече и учи - за медицинска сестра.

Снимка: bTV

От социалното министерство за пореден път опровергаха твърденията на протестиращите.

И заявиха, че, "отнемането на деца от техните родители никога не е било и няма да бъде цел на националните политики и законодателство". 

По повод атаките, свързани със "сексуалното обучение" от МОН изразиха позицията си пред bTV, като заявиха, че здравното образование в българските училища се провежда по учебни програми и учебници, изготвени от български специалисти, в интерес на усвояването на знания, които ще са полезни за здравето на учениците.

 

Вижте и пълния текст на позицията:

Те са утвърдени след широко обществено обсъждане. В учебниците не би могло да се изучава човешкото тяло без да се говори за полове. Директорите на училищата контролират използването на помагала и материали при здравни информационни кампании, провеждани от НПО-та. Има специално писмо до директорите на училищата от министъра на образованието и науката да не допускат разпространяване на спорни доктрини.

В IV клас по предмета „Човекът и природата“ има тема: „Човекът и здравословният начин на живот“, като очакваният резултат от обучението е да описва размножаването и развитието на човека и очакваните изменения в детския организъм в процеса на съзряването му.

В VI клас по „Човекът и природата“се разглежда темата „Размножаване, растеж и развитие“. Очакваните резултати са ученикът да умее да назовава и означава полови клетки и органи на мъжката и женската полова система, да описва последователни етапи от развитието на човека и особености в съзряването на двата пола, да оценява отговорността и риска за здравето на израстващия организъм при ранни сексуални контакти и да изброява и прилага правилата за опазване на репродуктивното здраве. Новите понятия са мъжка полова система и женска полова система.

В VIII клас по предмета „Биология и здравно образование“ се разглеждат няколко теми, свързани с пола: „Размножаване, растеж и развитие“, „Полова система“ и „Зародишно и след зародишно развитие“. Целта е ученикът да може да изброява, описва и означава устройство и функции на органите на мъжката и женската полова система, да описва основните етапи в зародишното и следзародишното развитие, психо-сексуалното развитие на личността, същността и значението на сексуалното и репродуктивното здраве. Друга цел е да назовава и описва заболявания, предавани по полов път. Да може да дискутира рисковете от ранни сексуални контакти; необходимостта от толерантно отношение; личната отговорност при създаване на потомство и да аргументира необходимостта от опазване на сексуалното и репродуктивното здраве.

По „Философия“, при темата „Общуване“ очакваните резултати са ученикът да разпознава характерни стереотипи като пречка за общуването и приемането на другостта. При темата „Социални групи и роли“ очакваните резултати от обучението са да осъзнава важността и влиянието на груповата принадлежност за личностната идентичност и развитие.

В X клас по „Биология и здравно образование“ се разглежда темата: „Наследственост и изменчивост“, при която ученикът трябва да може да назовава и описва методи за изследване наследствеността и изменчивостта при човека, наследствени болести при човека, да представя (чрез символи, схеми) родословно дърво, хромозомен механизъм на детерминиране на пола при човека. Да разчита информация от генетични схеми, кариограми, таблици, графики, диаграми. Да дискутира влиянието на фактори, свързани с поява на модификации и мутации при човека, и да оценява важността на проявата на толерантност към хора с генетични заболявания и необходимостта от осигуряване на равни възможности за всички. Новите понятия са: генотип, фенотип, мутации.

В XI клас по предмета „Гражданско образование“ по темата „Идентичности и различия в обществото“ се цели ученикът да може да разпознава случаи на дискриминация по полов, религиозен, етнически и расов признак, също и на хора с увреждания.