Пространството пред гара Казичене в София е потънало във вода, съобщава БГНЕС. На пътниците се налага да обикалят, за да успеят да достигнат до сградата и пероните на гарата.

Снимка: БГНЕС

В средата на 2021 година гара Казичене е изцяло обновена по проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“, който се финансира със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

Снимка: БГНЕС

Проектът конкретно за гарата в Казичене бе на стойност над 1,1 млн. лева без ДДС, а срокът за изпълнение беше 10 месеца.

Снимка: БГНЕС

Снимки и кадри от страницата на „Програма транспорт“ във Фейсбук веднага след края на ремонта през 2021 г. показват, че павираната улица „Околовръстна“, която минава пред гара Казичене, е в лошо състояние.

„Приемното здание на настоящата гара Казичене е построено през 1964 г. Проектът за реконструкция и модернизация обхваща приемното здание на жп гара Казичене със ЗП 552 м2, както и ландшафтно оформление на окологаровото пространство.

Обхвата на обекта включва цялостна реконструкция на инфраструктурата и помощните технологични сгради и съоръжения чрез внедряване на нови енергоефективни и високотехнологични модерни инсталации – за отопление, климатизация, осветление, информация и други“, посочват от НКЖИ.