„Топлофикация София“ е депозирала намерението си да доставя топлинна енергия на цена от 97,78 лева за мегаватчас (MWh) без ДДС през новия ценови период, който започва от 1 юли.

Предложената цена е с 29,11% по-ниска спрямо сегашната, която е 137,93 лева за мегаватчас. Това става ясно от заявлението, изпратено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

От дружеството допълват в заявлението си, че през 2023 г. са произведени 4 385 812 MWh топлинна енергия, което е със 7% по-малко от планираното за ценовия период. Като причина за това се посочват климатичните фактори, т.е. по-топлата зима.

„Топлофикация Плевен“ предлага в заявлението си цената на топлинната енергия да стане 56,10 лева за мегаватчас от 1 юли, като в момента цената там е 96,94 лева за мегаватчас. Това означава, че цената е с 42,13% по-ниска спрямо настоящата.

„Топлофикация Бургас“ обаче предлага да продават горещата вода за 118,52 лева за мегаватчас, като в момента цената е 95,20 лева за мегаватчас. В този случай ще има увеличение от 24,50%.

„Топлофикация Велико Търново“ предлага за предстоящия ценови период да продава горещата вода на цена от 331,83 лева за мегаватчас, като в момента тя е 131,82 лева за мегаватчас, т.е. там също ще има увеличение с 60,27%.

Заявление за цени от 1 юли са изпратили до КЕВР и от ЕВН „Топлофикация Пловдив“, но данните в него са поверителни. При „Топлофикация Перник“ и „Топлофикация Сливен“ данните също са заличени в заявленията им.

БТА уточнява, че обикновено КЕВР прави корекции на ценообразуващите елементи на всички дружества, като прилага общ подход. Предстои да се проведе и обществено обсъждане по темата.

Окончателното си решение регулаторът ще обяви до 30 юни, като при постановяването му ще прецизира ценообразуващите елементи на база на актуалната информация към края на юни.