Причината за измрялата риба в Стара река между Пещера и село Исперихово е промишлено замърсяване, съобщава кореспондентът на bTV в региона, позовавайки се на информация от РИОСВ-Пазарджик.

13 дни след случая от екоинспекцията съобщиха, че ще санкционират "Биовет" АД, тъй като лабораторните физикохимични анализи са показали близо 2,5 пъти над допустимата норма превишение на фосфор във водите, изхвърлени от пречиствателната станция на предприятието.

Снимка: Емил Кацаров

При индивидуално емисионно ограничение от два милиграма на литър е установеното наличие в отпадъчните води е 4,9 мг/л. С това е нарушено условие 10 „Емисии от отпадъчни води” от комплексното разрешително на обекта, за което ще бъде съставен акт за установено административно нарушение на Закона за опазване на околната среда с минимален размер на санкцията 10 000 лева.

Снимка: Емил Кацаров

Във взетата водна проба от градската пречиствателна станция на Пещера има отклонение по същия показател. Анализът е установил, че при норма 2 мг/л, съдържанието на фосфор е 2,5 мг/л. За това отклонение ще бъде съставен акт за установено административно нарушение на Закона за водите с минимален размер на санкцията 1000 лева.

Същата административна санкция ще бъде наложена и на ВиК-Батак - оператор на канализационната система на едноименния град, която се зауства в Стара река, за установено превишение по показател биологична потребност от кислород с концентрация 33 мг/л при норма 25 мг/л.