Промените в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се създава Механизъм за разследване на главния прокурор, вече са обнародвани в Държавен вестник.

Механизмът за контрол над главния прокурор започва да действа още от следващия вторник, след като в петък новите текстове излязоха в Държавен вестник.

Преди седмица парламентът прие единодушно новия закон, който има пряко отражение върху процедурата за предсрочно освобождаване на обвинител номер едно.

Необходимите гласове за отстраняването му вече са 13, а не 17 както беше досега.

В срок от 14 дни заместник-председателят на Върховния касационен трябва да изготви списък със съдиите, които имат право да разследват главния прокурор.