Промени в критериите за кандидатстване в детски градини в София. Водещо при прием вече е адресът на детето.

На 7 май ще приключи кандидатстването за детските градини, а на 14 май ще излезе първото класиране.

Още от тогава влизат в сила промените в критериите, като от първостепенна важност ще е адресът на детето. Това ще важи за децата от 4 до 5 години. Адресът на родителите ще е водещ за по-малките деца.

„В момента децата получаваха по 3 и 2 точки, като 3 точки получаваха за постоянен адрес на един от родителите, а 2 – за настоящ адрес. От първото генерално класиране през май месец имаме следните промени – ще получават по 4 и 3 точки, като 4 ще бъдат за непроменен повече от 3 години постоянен, а 3 точки ще бъдат за непроменен повече от 3 години настоящ адрес“, съобщи зам.-кметът на София по образованието Тодор Чобанов.

Две точки бонус пък ще получат всички родители, които живеят в същия района, където е желаната от тях детска градина.