От Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) са против искането на Съюза на съдиите (ССБ) за разделяне на Висшия съдебен съвет (ВСС) на две независими колегии. Това се посочва в становище на асоциацията, публикувано на сайта им.

ССБ смята, че ВСС трябва да бъде разделен на съдийска и прокурорско-следователска колегия. От асоциацията обаче посочват, че съгласно Конституцията, съдебната власт е единна и неделима, като се състои от съд, прокуратура и следствие.

ВСС е структуриран в съответствие със заложеното в основния закон на страната, като това конституционно решение е реализирано в детайли от разпоредбите на Закона за съдебната власт, посочват от прокурорската организация. Оттам са на мнение, че разделянето на съдебната власт на гилдии съобразно професионалния профил може да постави в опасност функционирането на този конституционен модел.

Съставът и структурата на ВСС са завоевание на демократичната правова държава и сами по себе си не застрашават ничия независимост или професионален интегритет, отбелязват от асоциацията.

От АПБ са на мнението, че промяната на структурата на ВСС може да доведе до засягане независимостта на прокуратурата и до изваждането й от съдебната власт. Те признават, че в съдебната система съществуват функционални проблеми, но призовават да се търсят опити за тяхното решаване чрез професионална дискусия.

На 28 март съдиите написаха протестно писмо срещу ВСС, след като институцията понижи съдия Мирослава Тодорова за две години и я направи районен съдия. В написаното от ССБ настояха веднага да започне процедура по обсъждане на изготвения законопроект за разделянето на ВСС на две колегии и пряк избор на представителите на съдии, прокурори и следователи в тях.