Прокуратурата ще проверява дали действията на държавата за ограничаване на инфлацията и ръста на цените на основните стоки у нас не противоречат на закона, съобщиха от Върховна административна прокуратура (ВАП).

От държавното обвинение посочват, че се самосезират във връзка с медийни публикации за предприетите или предлаганите от държавни органи мерки.

ВАП ще изиска данни от Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки, Държавна комисия по стоковите борси и тържищата и Комисията за защита на потребителите.

Изискваната информация от прокуратурата следва да съдържа данни за установяване на незаконосъобразни актове, действия или бездействия на съответен административен орган при осъществяване на законовите им правомощия във връзка с контролната дейност и ефективното прилагане на нормативните актове, свързани с контрола на пазара на стоки, регулации при определяне на извършваните услуги и техните цени на стоковата борса, както и противодействие срещу нелоялни търговски практики, водещи до завишаване на цените на стоки и услуги, добавят от прокуратурата.

От ВАП посочват, че исканата информация следва да бъде изпратена в спешен порядък.

В зависимост от получените сведения прокурор ще прецени има ли необходимост от изискване на допълнителна информация и от други държавни органи.