Прокуратурата предаде на съд съдия Румяна Ченалова за престъпление по служба и за документно престъпление, съобщиха от държавното обвинение.

Според прокуратурата в периода от 19 юли 2013 г. до 22 януари 2015 г. като съдия-докладчик по търговско дело, образувано по молба на „ОЕТ-Обединени Енергийни търговци” ООД, Ченалова е нарушила и не е изпълнила служебните си задължения по Закона за съдебната власт и Гражданско-процедуалния кодекс с 14 отделни деяния.

На 18 юли 2013 г. дружеството е подало искова молба до Софийския градски съд срещу Националната електрическа компания (НЕК), като е претендирало плащане на 6 459 922 лв. За съдия-докладчик е била определена именно Ченалова, която не е оставила без движение исковата молба, макар че държавната такса от 258 396 лв. не е била платена.

На 24 юли 2013 г. съдия Ченалова е допуснала поисканото от дружеството обезпечение на исковата претенция до размера на главницата от 6 459 922 лв. и е издала обезпечителна заповед. В резултат на това сметките на НЕК са били запорирани до този размер.

На 15 октомври ищецът е подал допълнителна искова молба, с която увеличава исковата си претенция с 4 392 706 лв. Дължимата държавна такса за увеличението на иска е в размер на 175 708 лв., но и тя не е била платена.

Според прокуратурата с действията си Ченалова е целяла от една страна да набави имуществена облага за ищеца по делото в размер на 434 105,14 лв., а от друга страна – да създаде привилегия за това дружество, като насрочи и разглежда делото въпреки нередовността на първоначалната и допълнителната искова молба, както и да му гарантира възможността за удовлетворяване в пълен размер на претендираната в нередовната искова молба сума по главницата.

Разследването установило още, че на 22 април 2014 г. съдия Ченалова е съставила официален документ с невярно съдържание – протокол от открито съдебно заседание за поправка и допълване на протокол от заседание.

Прокуратурата обаче заяви, че няма да се самосезира заради твърдения на съдия Румяна Ченалова.

Днес Ченалова каза, че е от нея е искано да прекрати дело, по което страна е министърът на регионалното развитие в оставка Лиляна Павлова.

Според говорителя на главния прокурор Румяна Арнаудова, цитирана от БТА, в твърденията на Ченалова прокуратурата не намира данни за престъпление от общ характер.

Освен това няма и връзка между тези твърдения и обвинението срещу Ченалова, което вече е в съда.

Арнаудова допълни, че продължават разпитите по случая „Яневагейт” и е възможно да се стигне до очна ставка на участниците в тях.