Развитие по случая с възбранените тонове негодно месо в плевенски складове. Районната прокуратура образува досъдебно производство за неправилно производство, преработка, съхранение и търговия, което носи риск за живота и здравето на хората.

Над 40 тона различни видове меса и месни продукти се очаква да бъдат унищожени за сметка на собственика. Складовете остават запечатани.

Освен месото, под възбрана са и други хранителни продукти, повечето с животински произход. Ще се преценява кои от тях са годни, за да бъдат пренасочени към хранителна банка.