В становище до председателя на правната комисия в парламента главният прокурор Иван Гешев казва, че законопроектът за противодействие на корупцията не може да бъде подкрепен, тъй като представлява механичен сбор от цели глави или отделни норми, които се отменят от действащия антикорупционен закон. Това съобщиха от прокуратурата.

Нормите са изпълнени с вътрешни противоречия и са в разрез с основни принципи на Наказателния процес, като при изготвянето на законопроекта очевидно са доминирали политическите над правните решения, посочва прокуратурата в становището си.

Мотивите на законопроекта не отговарят на изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА). В по-голямата си част те съдържат политически декларации, както и подбрани избирателно текстове от годишните доклади на Европейската комисия относно върховенството на закона (за 2020 г. и 2021 г.), с цел представяне в негативна светлина прилагането на действащия закон, въпреки редицата положителни оценки в двата доклада относно дейността на КПКОНПИ, обосновават се от държавното обвинение.

В позицията до правната комисия пише, че са налице редица несъответствия относно избирането и мандатността на членовете на новосъздадените две комисии.

Съгласно предложените промени ще бъде премахнато правомощието на Комисията да съгласува всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт относно наличието на корупционен риск, както и да извършва последващ анализ на въздействието на закона. Това представлява едно от най-силните средства в превенцията на корупцията и често има значителен обществен отзвук, пишат от прокуратурата.

Основен акцент на законопроекта са разследващите функции на новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията и свързаните с тях изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС).

Необяснимо е защо законопроектът не предвижда изискване на висше юридическо образование за разследващите инспектори, пише в становището на прокуратурата.

Според държавното обвинение особено безпокойство будят разпоредбите относно оперативно-издирвателната дейност.