Прокуратурата и данъчните влязоха в трите ЕРП-та в 11 часа в сряда. Това съобщи лично главният прокурор Сотир Цацаров пред журналисти.

Целта на роверката е да се направи анализ на извършените разходи за външни услуги, начина, по който са похарчени парите, както и изразходваните средства по всички сключени договори. „Трябва да установим дали и доколко тези разходи са действителни”, обясни Цацаров.

Проверката не цели да удари чуждестранните инвеститори. Тя е в интерес на обществото и ако има данъчни престъпления, ще бъдат заведени дела и ще се търси отговорност от държавни служители, които са ги допуснали, добави главният прокурор, според когото „по кабелите висят много посредници” и така цената на тока се увеличава.

Цацаров поясни, че са определени три екипа, които проверяват електроразпределителните дружества. Единият е ръководен е от зам.-градския прокурор Роман Василев и той проверява ЧЕЗ. Вторият екип се занимава с ЕВН и се ръководи от окръжния прокурор на Пловдив Румен Попов. Третият проверява "Енерго Про" и се ръководи от окръжния прокурор на Варна Владимир Чавдаров.

Всичките екипи са под наблюдението на зам.-главните прокурори Борислав Сарафов и Камен Михов. Крайният срок на проверката е края на март. До 22-ри март всички екипи трябва да предадат докладите си.

На 26 февруари прокуратурата внесе предложение до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за реализиране на законовите му правомощия. Министърът има право да налага на електроразпределителните предприятия допълнителни задължения. Министърът да упражни правомощията си по закона и да предприеме необходимите действия за намаляване крайната цена на електрическата енергия, като наложи допълнителни задължения на всички предприятия", каза Цацаров.