925 души са осъдени на лишаване от свобода или доживотен затвор, но не са в затвора – това показват резултатите от проверката на прокуратурата, която главният прокурор разпореди на 18 януари.

В хода на проверката са задържани 24-ма от укриващите се.

62 от укриващите са чужденци. Броят на българите, укриващи се в чужбина, обаче е огромен – 700 души, или 75% от всички издирвани.

Прокурорите са издали и изпратили за изпълнение 577 европейски заповеди за арест по отношение на всички, осъдени на лишаване от свобода за повече от четири месеца или с наложено по-тежко наказание, за които е установено, че пребивават на територията на държава членка на ЕС.

Най-висок е относителният дял на неприведените в изпълнение наказания лишаване от свобода със срок до 1 година – около 40%, посочват от прокуратурата.

Относителният дял на неприведените в изпълнение наказания лишаване от свобода с размер над 10 години е по-малък от  5% (43-ма укриващи се).  

Трима от издирваните имат наложено най-тежкото наказание според българското законодателство – „доживотен затвор“.

Най-сериозен е броят на укрилите се, осъдени за престъпления против транспорта – 198 лица, което е около 20% от общия брой на бегълците от правосъдието.

Сравнително висок, а и с близки стойности е и броят на осъдените за кражби – 168 лица, и за престъпления, засягащи половата неприкосновеност – 153.

След проверката прокуратурата съобщи, че е приела няколко мерки, вкл. електронен регистър на издирваните осъдени лица.

Вижте още в съобщението на прокуратурата: