Да се създават по-малки банки, за да се справят обществата с финансовите трусове в периодите на инфлация. Това е основният съвет на проф. Ричард Вернер, който ще ръководи нова магистърска програма по международно банкиране и финанси във Висшето училище по застраховане и финанси в София.

Първата му лекция в училището беше представена днес от проф. Борис Велчев, ректор на ВУЗФ.

По думите на проф. Ричард Вернер всички кризи се избягват или преодоляват по-лесно, когато правилно се разпределят икономическите ползи от производството в една държава и консумацията на големите общества.

Според него, за да се случи това, трябва бъдещото поколение да залага на по-малките банки и да се създават по-малко потребителски кредити, а бъдещите банкери да са по-социално ориентирани.

Новата магистърска програма на проф. Ричард Вернер залага на съвместното обучение на български и чужди студенти.