Проектът  "Емоциите – спътник за цял живот" има за цел провеждането на разговори за преодоляване на трудности в емоционалното развитие.

Предвиждат се групови обучителни сесии за младежи в риск и организиране на социална работилница за превенция на насилието и раздялата.

„Децата реагират доста по-агресивно в комуникацията си с други деца, много често се обиждат, това е език, който започват активно да използват в тази среда и неминуемо се стига до сбивания и доста по-тежки инциденти”, казва Боряна Рашкова от SOS детски селища.

За реализирането на проекта са необходими 29 хиляди лева, до този момент са събрани само 9 хиляди. Парите  ще бъдат разпределени между 250 деца в общините София, Перник, В. Търново, Габрово.

Дейностите са свързани и с подкрепа за деца от бедни семейства, която ще включва финансова подкрепа за включване в курсове и извънкласни форми по интереси (спорт, музика, изкуства, и др.), посещения на изложби, музеи, театър и други дейности, организирани от училище; заплащане на такси за зелени училища и лагери, чрез които децата опознават света, за да имат възможност да придобият нови умения за общуване с връстници извън близкото семейно обкръжение и общност.

Всеки, който иска да подкрепи проекта, може да го направи с SMS на кратък номер 1287.