Столичният инспекторат продължава проверките на строежи.

От началото на ноември са направени 280 инспекции на строителни обекти.

Следи се за чистотата извън територията на строителната площадка и нивото на замърсяване на въздуха с фини прахови частици.

Съставени са над 40 акта.

„Най-честите нарушения са за излизане на транспортни средства с непочистена ходова част, за самосвали, които са без чергило, за заемане на публична общинска площ, за разрушаване на сгради без да се вземат мерки, така че да се предотврати фините прахови частици, които се извършват при разрушаването на сгради“, коментира инженер Николай Кючуков.