Продължава протестът на служителите от Националната агенция за приходи заради закриването на цяло звено. Те настояват за оставката на директора на Агенцията и на финансовия министър.

Снимка: Ладислав Цветков
Съкратени ще бъдат около 300 души. Засегнатите данъчни подозират, че преструктурирането се прави заради корупционни практики, а не по целесъобразност.
Снимка: Ладислав Цветков
Данъчните настояват да бъдат преназначени на аналогични длъжности в Агенцията.
Снимка: Ладислав Цветков
От финансовото министерство одобрява промените и посочват, че ще бъдат открити нови позиции, за които освободените служители да кандидастват с конкурс.