Продължава поставянето на стикер с предписания на излезли от употреба моторни превозни средства в район "Връбница", които отговарят на критериите за такива, информира Столичният инспекторат.

Автомобилите трябва да бъдат доброволно преместени от общински в частни терени или да бъдат предадени за рециклиране от собствениците им в тримесечен срок.

Колите, които са негодни и оставени на общински места, често стават обект на замърсяване, пречат на придвижването или възможността за паркиране, посочват от инспектората.

Комисията от служители на районната администрация и инспектората извършва стикирането в кварталите „Модерно предградие“, „Обеля“ и „Обеля“ – I.

Досега, над 30 превозни средства, изоставени на общински площи в района, са с поставен стикер.

Дори и да бъде премахнат стикерът, процедурата тече, както за автомобилите със софийска регистрация, така и за останалите.

След гратисния период се пристъпва към принудително репатриране на автомобилите и преместването им на площадки за разкомплектоване.

На 16 май Столичният инспекторат съобщи за репатриране на излезли от употреба автомобили в кв. „Надежда“, предава БТА.