Депутатите приеха едновременно на първо и второ четене промени в Закона за движение по пътищата.

Така собственик, който е прехвърлил автомобила си до 27 декември 2017 г., но купувачът не е регистрирал колата на свое име в законоустановения срок, ще може да подаде до края на 2023 г. в „Пътна полиция“ документ, доказващ продажбата. След подаване на документа, регистрацията на пътното превозно средство се прекратява служебно.

Разпоредбите ще се прилагат и когато собствеността на автомобила е прехвърлена на лице, което не е български гражданин или договорът е сключен извън територията на Република България.

"Промените се налагат заради случаите на недобросъвестни купувачи, тъй като в момента няма законов ред, по който продавачът да защити правата си", заяви вносителят на законопроекта Красимир Ципов.

Заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ заяви, че инициативата за промените е била на омбудсмана Диана Ковачева, която ги е сезирала за проблема.

"Бяхме сезирани, че при нея са постъпили няколко десетки жалби, свързани с това, че включително е имало случаи, в които старите собственици на моторното превозно средство, продавачите, срещу тях е било завеждано наказателно производство заради това, че с моторното превозно средство е извършвано престъпление на територията и на друга държава. За това преценихме и подготвихме този законопроект", заяви той и благодари за постигнатия консенсус от страна на всички народни представители.