Самотен ден от безмълвната вечност
остави в мен безчувствени мечти.
Тъй искрен бе моментът за двама
с искащи, блуждаещи очи

Това е приказка една ...

И времето играеше драма
абсурдът бе комедия една,
а ролите със образи бели,
костюмите потънали в тъга

Това е приказка една ...

Цигарен дим,
мастилница празна
И приказка за стари времена

Това е приказка една ..