Парламентът прие процедурните правила за предлагане на кандидати и избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Предложението на "Продължаваме промяната" за съкращаване на срока на 5 дни не бе възприето от мнозинството, като предложенията ще бъдат правени в следващите 14 дни.

Кандидатите ще представят професионална автобиография, документ за завършено юридическо образование и правоспособност, както и трябва да представи писмена концепция.

Председателят трябва да има 10-годишен юридически стаж.