Собствениците на автомобили да запазват регистрационните си номера при продажба и да ги ползват за друго превозно средство от същата категория. 

Това предвижда проект за промяна на Наредбата за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение на автомобили, съобщава БТА. Услугата ще струва 500 лв. 

Предлага се номерата на колите, които се движат само с електрическа енергия да са със зелени букви и цифри на бял фон. В текстовете пише, че регистрационният номер на колата трябва да съдържа като елемент буквен код за регистрация, състоящ се от една или комбинация от две букви. 

Предвижда се при промяна на собствеността на превозното средство, в случаите на прекратена регистрация, да не се извършва информационен обмен между Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара.