Президентът Румен Радев наложи вето на промените в Закона за подземните богатства.

Държавният глава упражнява конституционното си право, воден от разбирането, че "подземните богатства са ресурс, който трябва да се използва с грижа за околната среда и в обществен интерес”.

"Промените в закона не дават гаранции, че кандидатите за концесионери, включително използвайки ресурсите на трето лице, ще отговарят на минималните изисквания за ефективен и безрисков добив на подземни богатства. Разширените права на концесионера за дейности извън очертанията на находището и за намеса в околната среда и ландшафта създават риск за живота и здравето на хората. Освен това не са представени мотиви за причините, които налагат приемането на тези изменения", написа Радев в официалния си профил във "Фейсбук".

"Допускането на възможността срокът на концесията да бъде удължаван по искане на концесионера не е обществено оправдано и не предотвратява злоупотреба с монополно положение. Законът трябва да гарантира еднакви условия за всички, без да създава неоправдани предимства. А основната грижа трябва да бъде насочена към отговорното използване на държавното имущество, с мисъл за идните поколения. С новите текстове рискът от настъпването на неблагоприятни обстоятелства се прехвърля изцяло на държавата, без да се държи сметка, че те могат да се дължат и на дейността на кандидатите за получаване на концесия", написа още държавният глава.