Плановете на страната ни за влизане в чакалнята за въвеждане на еврото,  обсъдиха президента Румен Радев и управителят на БНБ Димитър Радев. 

Държавният глава е призовал за стриктно изпълнение на поетите от парламента гаранции за финансова стабилност, както и за пълна и постоянна информираност на гражданите.

От своя страна Димитър Радев е подчертал, че БНБ ще продължи да участва активно в процеса за поддържане на ценовата стабилност чрез режима на фиксиран курс на лева към еврото.