Кризата с COVID-19 изведе на преден план въпроса за хранителната безопасност, подчерта президентът Румен Радев по време на посещението си в Института за растителни и генетични ресурси в Садово. Той призова за сериозна промяна в отношението на държавата към агросектора.

„Българите не трябва да разчитат на внос за своята прехрана – това ни показа тази криза. Земята ни е благодатна, можем да произвеждаме много по-добри плодове и зеленчуци от вносните“, категоричен беше държавният глава. Той посочи, че фермерите трябва да започнат да изнасят преработен продукт с висока добавена стойност.

По думите му трябва да има къси вериги от фермите до трапезата на всеки гражданин, но за целта са нужни конкретни усилия. Сред тях е „научно обоснована стратегия за следващия програмен период“, а също и нов Закон за земята и поземлените отношения, който да балансира отношението към едри и дребни производители.

Зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството трябва да се приравнят на зърното и маслодайните култури като структуроопределящи производства, които се подпомагат от държавата, подчерта Радев. Той се обяви и за „ясни и справедливи критерии за получаване на европейски и национални субсидии“.

Държавният глава заяви, че излизане от кризата с помощта на земеделието не може да се случи без съвременна агронаука и затова държавата трябва да помага на институти като този в Садово.