Прогнозата и данните за поленовия фон са изготвени от Мариела Христова - биолог от лаборатория "Алергия" към НЦЗПБ (Националният център по заразни и паразитни болести).

Новата седмица ще бъде предимно с локални валежи и с много слънчеви часове. Така концентрацията на цветен прашец във въздуха ще е по-висока в сравнение с изминалите дни. Продължават да цъфтят агресивните треви от семейство Житни.

ЦЪФТЕЖ НА ЛИПА

На техен фон ще цъфтят и по-слабо алергизиращите липи, с много полен тази седмица, също живовлякът и копривата.

ЦЪФТЕЖ НА КОПРИВА

Поленовите зърна са много сухи и леки, когато влажността във въздуха се повиши, тези от тях, които са високо в небето, много бързо поглъщат влагата и натежават. Започват да се спускат към земната повърхност и така на 1 - 2 метра височина, където има много хора, те се смесват с приземния полен. Затова точно преди да завали концентрацията на цветен прашец във въздуха е най-висока.