Китайски миди се срещат все по често в българските части на река Дунав. Азиатските нашественици могат да се видят в изобилие около дунавските острови. Все още не е ясно как са стигнали до нашите ширини.

„Този вид е дошъл по някакъв начин, засега неизвестен за тази географска ширина, от китайските сладководни водоеми - реки, езера и т.н. Като численост е взел много големи територии”, обясни директорът на Природонаучния музей в резервата „Сребърна" Росен Илиев.

Засега специалистите не могат да дадат категоричен отговор дали този чужд вид мида ще измести нашите. „Практиката показва, че такива интродуцирани видове, въведени по неестествен път, обикновено са много агресивни, екологично много пластични са и заемат много бързо територии, изместват наши видове“ уточни Илиев.

Живеещите край реката обаче са забелязали, че когато водата стане по-топла, тази мида лесно умира. Те обаче забелязват и друго - изчезването на по-малката, традиционна дунавска мида.

Специалистите предупреждават речните миди да не се ядат. Като филтриращи организми, те са пълни с тежки метали, защото водите на Дунав са мръсни.