Ще спасяват от забравата един от най-ценните археологически обекти у нас – Варненският халколитен некропол. Целта е мястото, където е открито прочутото Варненско златно съкровище, да се превърне в туристически обект. 

Варненският некропол се състои от 294 гроба от петото хилядолетие пр. хр. В тях са намерени общо 3000 златни предмета, които придобиват световна популярност, за разлика от самия некропол.

До 2012 г. некрополът е частна собственост. След това става държавна. Прехвърлен е на общината, откъдето пък го дават за управление на Археологическия музей. Реални действия от страна на институциите за социализирането му обаче няма.  

Част от некропола е разчистена и вече има възможност археолозите и геодезистите да възстановят геодезичната мрежа на проучванията.

Така ще могат да бъдат подновени разкопките на непроучената до момента територия.

Студенти и млади архитекти от Варненския свободен университет вече работят по проекти за социализиране на некропола заедно със световноизвестния професор по опазване на културното наследство Нора Ломбардини.

Към превръщането на некропола в туристически обект може да се пристъпи след приключване на разкопките. Очаква се те да започнат през следващата година, но на този етап все още не е осигурено финансирането.