Уникалният първи светски превод на Библията на български език е направен от преводач американец, влюбил се в България и борил се за свободата й.

Наричат го "българският американец". Д-р Алберт Лонг е роден във Вашингтон и е син на пастор. Идва като мисионер у нас през 1857 г. Времето съвпада с първите опити за независимост - физическа, но и духовна. В този момент проповедите в църквите ни са на църковно-славянски език.

Снимка: bTV

"Поради това те са били трудноразбираеми за обикновените хора и по време на нашето Възраждане започват първите опити да се отпечатат издания на Библията", каза Росен Петков, колекционер на книги.

Снимка: bTV

След близо 10 години усилена работа д-р Лонг, заедно с Петко Славейков и още свои съратници издават Библията в навечерието на Освобождението. Книгата е позната и като Славейкова Библия, а заради д-р Лонг - и като Протестантската Библия.

"Аз не желая да правя протестанти. Със своята просветителска работа искам да заинтересувам гражданите от Божието слово и те да започнат да прилагат в живота си Христовите принципи на правда и истина. Аз работя за бъдещето."

Има и други опити за светски превод на Библията, но те са частични. Освен духовна, ролята на тази книга е огромна и за езика ни.

Снимка: bTV

"Тя се превръща в един учебник по български език, защото в нея много внимателно е адаптирано... със съответните подходящи думи текстовете на Библията", каза Росен Петков, колекционер на книги.

А д-р Алберт Лонг помага на народа ни и в Освободителната борба - той пръв превежда на английски език информацията за зверствата при потушаването на Априлското въстание и ги праща на западната преса.