Прессекретариатът на президента разпространи позиция по повод данните, изнесени на от прокуратурата, според които Росен Плевнелиев е присъствал в тефтер на обвинения шеф на комисията за конфликт на интереси Филип Златанов.

В позицията се посочва, че със свое официално писмо от 19. 09. 2012 г. във връзка с постъпил сигнал, председателят на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е поискал от президента да представи на комисията доказателства, от кой момент е предприел действия за освобождаване от длъжност в органите на управление на търговските дружества, в които е участвал преди да бъде избран за министър на регионалното развитие и благоустройството.

В отговор на комисията с писмо с изх. № 37-00-36 от 21. 09. 2012 г. Плевнелиев е представил доказателства, че в законоустановения срок е предприел всички необходими действия за освобождаването му от тези дружества.

Президентът Плевнелиев е предоставил всички поискани му от Комисията документи, независимо, че те са публични и достъпни на интернет страницата на Търговския регистър.

До този момент президентът не е официално уведомен за решението на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. „Всеки гражданин може сам да се убеди, че президентът няма участия в търговски дружества и няма конфликт на интереси, тъй като цялата информация за минали участия във фирми е публична от първия ден, в който Росен Плевнелиев е в политиката”, се посочва в изявлението на Преиздентството.

Държавният глава настоява цялата преписка на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по този случай да бъде публично оповестена с цел избягване на всякакви интерпретации и спекулации.