Финландия промени условията за влизане в страната за български граждани, считано от 19 септември. По време на граничните проверки служителите ще изискват по преценка представяне на необходими документи.

Допуснатите във Финландия български граждани ще бъдат поставяни под препоръчителна 14-дневна карантина.

Гражданите на България ще бъдат допускани във Финландия в следните случаи:

  • влизане във Финландия на граждани на държави от ЕС и Шенген, пребиваващи във Финландия и членовете на техните семейства;
  • транзит през Финландия;
  • пътуване, свързано с работа, командировка или обучение; посещение на близки роднини или партньор на семейни начала;
  • дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, държавни представители;
  • лица, които се нуждаят от международна закрила или пътуват по други хуманитарни причини, друга необходима и обоснована причина (напр. представители на чуждестранни медии, уреждане на собственост в страната).

При нужда, българските граждани могат да се свържат с посолството на Република България в Хелзинки, в работно време на: (+358 9) 458 4055, (+358 9) 458 4035, а в извънработно време на: (+358) 44 055 0547.