Най-честата причина за инциденти с битови газови бутилки е препълването им, предупреждава Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Само през януари са регистрирани 17 случая на произшествия с газови бутилки за битови нужди, като при тях са пострадали четирима човека. Негативната тенденция се запазва през последните години: през 2016 г. инцидентите са били 248, а през предходните три години – между 199 и 217.

Пълненето на газови бутилки на бензиностанции и газостанции, които не притежават необходимото за това оборудване, е нарушение на закона, което застрашава живота, подчертват от ДАМТН.

Бутилките с газ за битова употреба може да се пълнят само в лицензирани пунктове, служителите на които са задължени да направят и допълнителен външен преглед на бутилката, както и да отбележат напълването ѝ в специален дневник.

Периодично се проверява и вентилът на бутилката, за да се предотврати изтичане на газ.

Потребителите трябва да купуват само технически изправни газови бутилки, на корпуса на които има специална табела. На нея е посочена задължителна информация за годината и месеца на техническия преглед, който е преминала бутилката.

Самата тя може да се използва най-много 10 години.

Газовите уреди, ползвани в заведения за обществено хранене, задължително се регистрират и преминават на периодичен технически преглед.