Д-р Иван Маджаров беше преизбран за втори мандат за председател на Българския лекарски съюз (БЛС) на 72-ия отчетно-изборен събор на съюза.

Д-р Маджаров остава начело на съсловната организация с подкрепата на 324 гласа.

Неговата кандидатура беше издигната от Столична лекарска колегия, РЛК Пловдив и РЛК Стара Загора. Други предложения за председател на УС на БЛС не е имало.

За гл. секретар на съсловната организация е избран д-р Валентин Пеев, а за зам.-председатели – д-р Николай Брънзалов и доц. Христо Шивачев.