Преговори за размера на глобите между граждани и институции - това гласуваха депутатите с промени в Закона за административните нарушения и наказания.

Нарушителят сам ще може да предлага споразумение на контролните органи, като за целта извършеното трябва да не е повторно деяние и да не е престъпление. То трябва и да не е в едногодишен срок от предходен акт, съставен на нарушителя.

Той ще може да предлага споразумението в 14-дневен срок от извършването на деянието, а глобата може да падне на 70% от минимума.

„Досега гражданинът можеше само да посочи, че не е извършил нарушение, без да може да посочи мотивите си и получава едно формално производство“, каза Християн Митев, „Обединени патриоти“.

„Създава се възможност за разнородна практика и несъразмерност на санкциите“, коментира Филип Попов, БСП.