Министърът на икономиката Теодор Седларски представи новото ръководство на "София тех парк". Първата му задача е да намери инвеститори, за да заработят лабораториите в научно-технологичния парк.

Новият изпълнителен директор Асен Ненчев е работил в две банки в Лондон, като в едната стигнал до поста вицепрезидент.

Председателят на съвета на директорите Васил Караиванов е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет и се е занимавал с управлението на небанкови финансови инструменти. Негов заместник ще бъде Натанаил Стефанов, който работи по проекти в сферата на образованието, предприемачеството и социалните дейности.

„Очакванията са много по-големи от това, което е направено досега. Ние смятаме, че диалогът с бизнеса трябва да бъде като партньори, а не като насрещни страни”, каза Теодор Седларски.