Предприемат ли се адекватни мерки за справяне с мръсния въздух у нас и предпазване на населението?