Размерът на част от месечните социални помощи да се актуализира годишно. Това предлага Социалното министерство след препоръка на Европейската комисия.

Увеличението би засегнало около 25 хил. семейства у нас.

Този тип помощи се отпускат на хора с ниски или без доходи, които имат не повече от едно жилище с определени размери, нямат фирми, влогове, не са продавали имот през последните  5 години.

Размерът на месечната помощ представлява разликата между прага, определен за получаването ѝ, и  реалният доход на човека или семейството.

Предлага се размерът да се актуализира  с процента на средногодишната инфлация, заложен в бюджетната прогноза. Или с под 3% догодина.

За първите 5 месеца на годината държавата е изплатила 12 млн. лв. за тези помощи. Първата актуализация на размера им се предлага да бъде догодина.

Вижте повече във видеото!