Българската социалистическа партия (БСП) се формира след общопартиен референдум на 3 април 1990 г. След 1989 г. участва на всички парламентарни избори у нас и е парламентарно представена в VII Велико народно събрание и след това в различни коалиции с други партии и движения. БСП е съставяла правителства с министър-председатели Андрей Луканов, Жан Виденов, Сергей Станишев и Пламен Орешарски.

Върху този политическа основа партията изгражда предизборната си програма за вота на 2 октомври:

Финансова политика

Целите на БСП са фискална стабилност за устойчиво социално-икономическо развитие; прозрачно и ефективно управление на еврофондовете, като и тясно обвързване на фискалната политика с ускоряването на растежа на БВП.

Сред основните мерки са предвидимост и устойчивост на данъчно-осигурителната система; прилагане на широко използваните в ЕС практики за диференциран ДДС; преразпределение на част от данъка върху доходите на физическите лица в полза на общините; качествени промени в цялостната организация по усвояването на европейските фондове.

Икономика

Целите на БСП са ускорен икономически растеж на основата на технологично и продуктово обновление, увеличаване на доходите и намаляване на неравенствата. Сред основните мерки за постигането на тези цели са подкрепа за малките и средните предприятия чрез преференциално и достъпно финансиране от Българската банка за развитие, както и държавни гаранции за български предприятия за достъп до нови пазари.

Привличане на чужди и наши инвеститори в сектори с висока добавена стойност; развитие на индустриални зони в посока привличане на производители на стоки с висока добавена стойност; разширяване и подобряване на финансовата инфраструктура на Българската фондова борса и др.

Социална политика

Целта на БСП е социален щит за младите, работниците, пенсионерите и уязвимите.

За младите:

 • Еднократна помощ при раждане - за първо дете – 500 лв., за второ дете – 1000 лв., за трето дете – 1500 лв., за всяко следващо – 200 лв.
 • Еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете на родители, които са осигурени минимум 24 месеца назад
 • Увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата
 • Увеличаване размера на еднократната помощ за майки студентки от 2880 лв. на 6500 лв.
 • Еднократна помощ от 350 лв. за всички деца от първи до четвърти клас, давана в началото на всяка учебна година
 • Безплатни учебници за всички ученици от 1. до 12. клас

За работниците:

 • 850 лева МРЗ (минимална работна заплата)
 • Увеличение на дневното обезщетението за безработица, съобразно ръста на МРЗ (60%) и максималния осигурителен доход МОД (60%)
 • Необлагаем минимум в размер прага на бедност, като първа стъпка към прогресивно подоходно облагане

За пенсионерите:

 • Осигуряване на по-високи доходи за пенсионерите чрез преизчисляване на всички пенсии
 • Увеличение на т.нар. „вдовишки добавки“
 • Безплатни лекарства за хората над 75-годишна възраст

Геополитика

Целта е защита на българските национални интереси и гарантиране на благоприятни външни условия за развитие на страната. Сред основните мерки за това е отстояване на възможностите за международен политически диалог и дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна, както и категорично противопоставяне на действия, които могат да въвлекат България във военния конфликт.

Друга мярка е продължаване на политиката на разширяване на Европейския съюз със страните от Западните Балкани. Защита на националните ни интереси в отношенията с Република Северна Македония, както и продължаване на работата по присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. По отношение на членството ни ЕС сред мерките е приемането ни в Шенгенското пространство без допълнителни условия, както и присъединяване към еврозоната след задълбочен анализ на рисковете.

Енергетика

Сред краткосрочните мерки (до 3 месеца), предлагани от БСП, са мораториум на цените на газа за бита и държавни компенсации на лицензираните газови разпределители; подкрепа за социално слаби и енергийно бедни; възобновяване на снабдяването с природен газ директно от „Газпромекспорт“ по съществуващия до края на годината договор, както и започване на преговори за нов дългосрочен (минимум 10-годишен) договор.

Други предлагани мерки са вързани с възобновяване/продължаване на процедурата по проекта „АЕЦ Белене“ и спиране на процедурата за концесиониране на „Топлофикация София“. Сред дългосрочните мерки са план-програма за развитие на АЕЦ „Козлодуй“ 7-и и 8-и блокове, както и премахване на топлинните счетоводители.

Правосъдие

Целта чрез предлаганите мерки е отстраняване на политическото влияние върху съдебната система, недосегаемостта на висши длъжностни лица и двойния стандарт в прокуратурата. За тази цел се предвижда налагане на съдебен контрол върху актовете на главния прокурор; нов закон, структура, функции и правомощия на Антикорупционна агенция; промени в Правилника за работа на НС; разширяване на правомощията на омбудсмана и Висшия адвокатски съвет да сезират Конституционния съд и др.

Образование

Целта на БСП е постигането на високо качество на образованието в съответствие със съвременните изисквания. В сферата на средното образование сред основните мерки е ежегодно увеличение на учителските заплати и поддържане на нивото им над средната работна заплата за страната. Промяна на модела на финансиране на училищата чрез определени критерии и пълен преглед на учебните програми и учебното съдържание и съобразяването му с възрастовите и психологически особености на децата и учениците.

Във висшето образование част от мерките са насочени към обвързване на заплащането със средната работна заплата при определени минимални коефициенти. Предвижда се значително увеличение на студентската стипендия, нов закон за държавно студентско кредитиране, обновяване студентската общежитийна, спортна и културна база, както и популяризиране и рекламиране на българските висши училища в европейското пространство.

Регионална политика и инфраструктура

Сред предлаганите мерки са доизграждане с ускорени темпове на АМ „Хемус”; максимално бързо доизграждане на автомагистралата от южната ни граница с Гърция Кулата – Видин; ускоряване изграждането на АМ „Черно море”; изграждане и модернизация на железопътните връзки със Сърбия, Република Северна Македония, пътни тунели Петрохан и Шипка и втори мост във Варна.

Други мерки са укрепване на местната икономика чрез инвестиции в индустриални паркове, бизнес инфраструктура и социални предприятия; приоритетно инвестиране във ВиК инфраструктура и др.

Здравеопазване

Целта на БСП са достъпни здравни грижи за всеки, както и прозрачност и контрол на финансирането. Сред основните мерки са премахване статута на търговски дружества на болниците, както гарантирано достойно заплащане на труда чрез остойностяването му за ангажираните в сектора.

Социалистите предлагат още намаляване на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия на 9%, безплатни лекарства за деца до 14-годишна възраст, както и електронно интегрално здравно досие, съдържащо цялата информация за пациента във всеки етап от живота му. Премахването на възрастовите ограничения за финансиране на ин витро процедури също е сред предлаганите мерки на БСП.

Обществен ред (МВР)

Сред мерките са ефективна реакция от страна на властите на всички престъпления; освобождаване на икономиката от „паяжините“ на организираната престъпност; ограничаване на основните криминогенни фактори; подобряване на разпределението на полицейските служители; ликвидиране на каналите за трафик на хора през територията на страната чрез изграждане на съвместни екипи между ДАНС и МВР, в партньорство със службите на страните от ЕС.

От БСП предвиждат изграждане на национална система за видеонаблюдение в населените места и по пътищата; пълно обезпечаване на криминалната полиция със съвременна криминалистична техника, както и нов закон за МВР.

Отбрана

Целта е гарантиране на териториалната цялост, независимостта и суверенитета на България. Сред мерките са изготвяне на Бяла книга за отбраната; изграждане на професионална система за привличане и обучение на военнослужещи; повишаване на основното месечно възнаграждение за най-ниското звание за всяка категория военнослужещи, както и ежегодно определяне на минималната работна заплата в сектора.

Подобряване на инфраструктурата чрез ремонтиране на сградния фонд за подобряване на условията на труд, както и синхронизирана модернизация на въоръжението и техниката за трите вида въоръжени сили.

Пълната програма на БСПтук.

В седмицата преди изборите ще представим програмите на политическите сили, които се очаква да са в следващото 48-о Народно събрание, според изследванията на социологическите агенции, с които работи bTV.