Близо 30 000 преброители от тази сутрин започват обход на адресите в страната в рамките на националното преброяване.

Въпросите, които ще задават, са свързани с броя на хората в домакинството и жилището. 

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт.

Хората не са длъжни да ги пускат в домовете си, защото анкетирането може да се случи и на входа, а в случай, че не намерят никой на адреса преброителите ще оставят бележка с телефонния си номер на вратата.

Паралелно с това, до края на месеца продължава и електронното преброяване.