Правата на човека в България пропадат или остават на тревожно ниско ниво. Липсват реформи в съдебната власт. Засегнато е правото на религиозна свобода както и правото на изразяване. Тежко е състоянието на местата за лишаване от свобода. Това са само част от тревожните изводи, залегнали в годишния доклад на Българския хелзински комитет.

Документът обхваща 14 сфери на наблюдение обясни председателят на БХК Красимир Кънев.

Според директора на правната програма на правозащитната организация Маргарита Илиева основните пропуски в съдебната система са свързани с непрозрачност в избора на новия Висш съдебен съвет и на главен прокурор, нарушаване в принципа на случайно разпределение на делата и неспазване на нормата на натоварване на съдиите.

Тя квалифицира като „обидна” и „застрашителна” изпълняваната от правителството на ГЕРБ „среда на тормоз” за съдиите чрез отстраняване то от системата на Мирослава Тодорова (бивш председател на Съюза на съдиите – бел.ред.).

По думите на Илиева двукратно пропадналият избор на конституционен съдия е унизителен не само на цялата съдебна система, но и на гражданите.

Яна Бюрер Тавание от БХК изтъкна като основни проблеми в срива на свободата на словото през 2012 г. безкритичното/положително отношение на повечето медии към правителството, тежката автоцензура, натиска на собствениците върху репортерите, насочването на европейски средства към определени медии, дегизиране на платени материали като
редакционно съдържание.

По думите й всичко това е причина страната ни да пропадне с още 7 пункта в международната класация за свобода на медиите "Репортери без граници".

В годишния доклад на БХК е обърнато специално внимание и върху бавния процес на деинстуционализация на децата от т.нар. домове, прекратяването на разследвания от прокуратурата за случаите на смърт и телесни повреди на децата с увреждания в
институциите, както и корупцията и физическото насилие над лишените от свобода от страна на персонала на затворите.

Красимир Кънев посочи като сериозен проблем и дискриминацията срещу мюсюлманите у нас. По думите му организацията разполага с информация за посегателство срещу религиозни храмове и нападения срещу мюсюлмани.

Като положителни промени в законодателството годишният доклад на БХК отчита въвеждането на стандарта за абсолютна необходимост при употреба на сила и огнестрелно оръжие от полицейските органи, както и напредъка в практиката на Върховния административен съд по прилагане на антидискриминационния закон по отношение на здравните права и езика на омразата, посочиха от комитета.