Експертна група от Министерство на правосъдието изготвя пакет от законодателни промени срещу зачестилите злоупотреби с прехвърляне и продажби на търговски дружества, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Една  от основните идеи е управлението и продажбата на търговски дружества и техни дялове да се изповядват пред нотариус, който да проверява самоличността на продавача и на купувача чрез националната система за регистрация на физически лица в страната (ЕСГРАОН).

След нотариалната заверка документът задължително ще се представя пред длъжностните лица по регистрация в Търговския регистър при подаване на заявленията за промяна в обстоятелствата на юридическите лица.

Ръководител на работната група е заместник-министърът Вергиния Мичева-Русева. Първото заседание е насрочено за 8 септември.

Министерството на правосъдието работи и за надграждане на единния регистър на пълномощните, за да стане той по-ефективен, тъй като в него сега не се представят пълномощните, заверени от кметове на общини, капитани на кораби, както и обстоятелства, заявени пред длъжностни лица от дипломатическите представителства на България в чужбина.

 С включването на всички тези органи към единния регистър за пълномощни ще се осигури възможността всяка от институциите, пред които тези документи се представят, да може да прави справка по всяко време за истинността им.