Правителството прие промени в план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители. Средствата, одобрени по бюджета на Министерския съвет в размер на 2,947 млн. лв., се предоставят по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. 

По предложение на министъра на здравеопазването, съгласувано с ЦИК, ще се прилага централизиран подход по отношение на обезпечаване на изборния процес с всички необходими средства за защита и превенция от COVID-19 - предпазни маски, ръкавици, дезинфектанти и др. 

Чрез регионалните здравни инспекции Министерството на здравеопазването ще създаде организация по логистиката и доставянето на необходимите количества до районните избирателни комисии и секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии в съответствие с приетия медицински протокол за провеждане на изборите.

Правителството одобри и тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предаванията по БНТ, БНР и техните регионални центрове в рамките на предстоящата предизборна кампания.