Правителството прие нов закон за мерките срещу изпирането на пари с цел финансиране на терористични организации и дейност.

Проектът е изработен от МВР и ДАНС и беше внесен от министър-председателя.

Целта на закона е да се пресече възможността за използването на финансовата система за пране на пари.

Мерките включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и информация, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.

За първи път се дефинира и понятието "банка фантом".